Crazzy;p

29 tekstów – auto­rem jest Crazzy;p.

Kiedy na­dej­dzie czas, zam­knę zmęczo­ne oczy po to, aby iść tam gdzie znów je otworzę... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 10 sierpnia 2011, 12:20

Udając, że śpisz nie spra­wisz, że na­dej­dzie no­wy dzień... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 sierpnia 2011, 11:10

Na­wet od­bi­cie w lus­trze nie uka­zuje te­go, ja­cy nap­rawdę jesteśmy... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 sierpnia 2011, 13:03

Praw­dziwą siłą jest przyjęcie ciosu, a nie je­go zadanie. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 2 sierpnia 2011, 12:41

Ciało gra, aby oszu­kać Duszę, która naiw­nie wie­rzy w jedność. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 1 sierpnia 2011, 11:29

Każda se­kun­da szczęścia, rodzi mi­nutę cierpienia... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 lipca 2011, 12:20

Rzeczy­wis­tość jest tyl­ko złudze­niem sza­lone­go życia... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 czerwca 2011, 16:33

Nic tak sku­tecznie nie zwal­czy cier­pienia, jak ból... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 czerwca 2011, 13:07

Ludzie boją się ciem­ności... Hmm, a cóż może stać się nocą, co nie wy­darzy się za dnia...? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 czerwca 2011, 20:57

Gdy­by tak móc spośród wszys­tkich wspom­nień zos­ta­wić tyl­ko te, które wy­wołują na twarzy uśmiech, Nasze życie byłoby niemal idealne... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 marca 2011, 17:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Crazzy;p

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność